Абонамент

Абонаментна поддръжка – Ай Ти Логистик Център 

Това е удобна форма на сервизна поддръжка с определено време на реакция, възможност за ползване на оборотна техника, профилактика и др. При нея се заплаща определена месечна абонаментна такса, независеща от вложения труд. Ако техниката е извън гаранция, резервните части се заплащат отделно. Освен за закупената от нас техника, ние поемаме такива ангажименти и за техника от други доставчици. Предложение за абонамент ще бъде изготвено в едноседмичен срок след представяне от възложителя на списък на подлежащи на абонаментно поддържане системи и устройства и на тяхното териториално разположение.

Месечни пакети за комплексна поддръжка на компютърна и офис техника. Клиентите на фирмата получават професионално и надеждно обслужване 7 дни в седмицата, 24 часа на ден, гарантиращо нормалната работа на техните ИТ структури. Ще Ви предложиммаксимално бърза реакция за отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми и за възстановяване на работоспособността на компютърните системи в офиса Ви.

Информационните технологии са необходим елемент от бизнес процесите. Поради това че ИТ ресурсите са толкова нужни за успеха на фирмите, от голямо значение е тези системи да функционират максимално ефективно с възможно най-малки прекъсвания.

Чрез заплащането на фиксирана месечна такса екип от специалисти ще се грижи зa работоспособността на Вашите системи и отстраняването на проблеми, които пречат на Вашата дейност. Превантивният характер на поддръжката гарантира минимизиране на риска от проблеми в работата на системите Ви.

Техническата помощ включва администриране на цялата информационна структура на фирмата – операционни системи, приложен софтуер, антивирусна защита, поддръжка на всички работни станции и периферни устройства – принтери и скенери, сървъри, мрежа и мрежово оборудване.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ!

Име (required)

Email (required)

Относно

Съобщение