Често срещани проблеми при принтерите

Често срещани проблеми при принтерите

МАСТИЛЕНО-СТРУЙНИ ГЛАВИ И ПАТРОНИ

Защо след слагането на съвместимата мастилница в принтера той отчита, че няма консуматив?

 • Извадете и поставете консуматива отново.
 • Използвайте чиста и суха кърпичка, с която да почистите контактната част на чипа и поставете отново консуматива.

След смяна на консуматива се появяват бледи образи или петна. Защо?

 • Пуснете няколко страници с по-голямо запълване за да почистите принтерната глава.

Понякога при поставяне на оригинален консуматив принтерът изписва грешка  “Не е поставен оригинален консуматив, да продължа ли?”.  Защо се случва това?

 • Съобщението за грешка е зададено от производителя.
  Натиснете YES за да продължите работа. Това няма да навреди на принтера или качеството на печат.

При зареждане на нова мастилница, Принтерът отчита, че тя е заредена наполовина от стандартният капацитет. Защо се случва това?

 • Принтерът отчита обема на мастило в главата. Това не е точно измерване.
  Всеки нов консуматив е зареден със стандартният си капацитет и издържа нормалното време зададено по предписание на брой листа при 5% запълване.

Липсва изображение, един или няколко цвята липсват. Защо?

 • Убедете се, че сте сложили правилният консуматив за вашият принтер.
 • Убедете се, че принтерната ви глава функционира правилно. Почистете дюзите и ако са сухи или запушени.
 • Убедете се, че сте махнали защитната лепенка на консуматива. Убедете се дали пиновете на вашият патрон съвпадат с конфигурацията на дюзите.

Появяват се вертикални линии или има некоректни  изображения. Как да калибрирам нанасянето на изображенията?

 • Убедете се че използвате правилният драйвер за вашият принтер.
 • Повечето принтери поддържат функция за калибриране. Следвайте инструкциите на дисплея.
 • Изключвайте принтера единствено, чрез предвиденият за това бутон. В противен случай рискувате да загубите системните му настройки.
 • Ако все още не сте успели да калибрирате принтерната глава изключете високата скорост на принтиране от драйверите на принтера.

Принтерът не печата исканото изображение. Защо?

 • Интерфейсният кабел не свързан правилно. Изключете принтера и компютъра. Разкачете и свържете отново интерфейсният кабел към принтера и компютъра.
 • Убедете се, че принтерът е свързан директно към компютъра а не чрез друго устройство – например интерфейсен преходник или превключвател.
 • Убедете се, че кабелът е екраниран и отговаря на принтерните изисквания (екраниран паралелен кабел IEEE-1284.4, D4 mode, се препоръчва до дължина 1.8 метра или по-малко ако използвате PC съвместим компютър).
 • Ако принтирате чрез  Windows OS, убедете се че използвате правилният драйвер. Изберете драйверът по подразбиране. Приключете всички активни действия към принтера и стартирайте процеса отново.

Изображенията на монитора ми не са същите като на изпечатаната страница. Защо?

 • Различните драйвери за монитори проектират различни цветове и цветови схеми. Можете да се опитате да нагласите съвпадение, но това е трудна задача поради наличието на различни цветови схеми и фактът, че всяка програма използва различни.

 

ТОНЕР КАСЕТИ

Принтерът ми печата „бял лист”. Защо?

 • Премахнете защитната лепенка на касетата.

Отпечатаните страници са бледи. Защо?

 • Махнете опцията “toner save” и преминете на настройки за печат по подразбиране.
 • Вашият OPC Drum е захабен и трябва да се смени/
 • Оптичните компоненти на лазера са замърсени и е нужно да се почистят.

По страницата има драскотини. Защо?

 • Температурата на изпичане е ниска. Необходима е смяна на фюзер.
 • Изпичащото платно е замърсено и има нужда от подмяна.
 • Tонер касетата е износена – използвайте нова.
 • Механиката на принтера се е износила и е нужна подмяна.

Изображението е бледо или зацапано. Защо?

 • Убедете се, че хартията, която ползвате не е влажна или намачкана (при повечето принтери хартията се поставя с лице нагоре.
 • Сменете OPC секцията.
 • Сложете нов  лист хартия и натиснете бутона за изваждане, повторете това няколко пъти . Ако и това не помогне е възможно вътрешността на принтера да е зацапана и е необходимо почистване.
 • Калибрирайте принтерната глава.